ReittiPalvelut

Pallas-Ylläs Outdoors tarjoaa reittipalveluina reittikartoitusta sekä kesäreittien raivausta. Olemme tehneet reittikartoitusta jo useamman vuoden ajan sekä toimineet reiteillä vapaaehtoisina polkujen raivaajina.

Teemme työtä vankalla kokemuksella sekä laajan lajitietämyksen turvin.

Reittikartoitus

Reittikartoitus koostuu kahdesta eri osa-alueesta. Reittipalvelu jo olemassa oleville reiteille sisältää laajamittaisen kartoituksen polkujen soveltuvuudesta maastopyöräilyyn, reittien yleiskunnosta ja korjaustarpeesta sekä valmiit reittikuvaukset. Kaikki informaatio koostetaan reittiraporttiin, joka toimitetaan kartoituksen päätteeksi. Reittiraportin materiaali on PDF-dokumentin lisäksi käytettävissä nettisivujen kautta kahden vuoden ajan.

Toinen reittipalvelu on uusien reittilinjauksien sekä maastoalueiden kartoittaminen polkurakentamiseen. Uusien alueiden osalta kartoitetaan soveltuvuus reittirakentamiseen sekä tarvittaessa valmiiden reittisuunnitelmien luominen. Myös tämän kartoituksen osalta toimitetaan kattava reittiraportti kartoituksen lopputuloksena.

Polkujen raivaaminen

Polkujen raivaaminen koostuu pääosin talven jäljiltä kaatuneiden puiden poistamiseen ulkoilureiteiltä. Tarvittaessa raivaamme myös umpeen kasvaneita polkuja esille. Raivaustyömaalla liikkuminen suoritetaan aina läskipyörällä tai kävellen. Koneellista voimaa käytämme vain moottori- tai raivaussahan muodossa.

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoja!

info@nullpallasyllasoutdoors.com
044 099 3100