Tämä reitti on mukavan leppoisa kierros, joka kulkee usean hienon taukopaikan kautta. Reitti lähtee Äkäshotellin takaa virallisesta reittien lähtöpisteestä. Opasteiden kohdalta käännytään heti vasemmalle latupohjaa pitkin. Aluksi tulee sillan ylitys ja lyhyt osuus pitkospuita. Pitkospuiden jälkeen jatketaan sorastettu uraa Äkäslompolojärven rantaa kohti Nilivaaraa. Nilivaaran laidassa reitti on helppoa leveää uraa ja muuttuu ylempänä soratiepohjaiseksi. Pienen laskun jälkeen Karilan laturisteyksestä suunnataan kohti Kukastunturia.

Loivasti nouseva sorastettu ura vie risteykseen mistä pääsee myös Kukastunturin huipulle; risteyksestä jatketaan loivasti oikealle. Reittipohja ei ole enää sorastettua uraa, mutta on teknisesti helppoa. Reitti nousee edelleen loivasti kunnes laskeutuu jälleen risteykseen. Risteyksestä suunnataan oikealle alamäkeen. Mäki on erittäin kivinen ja on tämän reitin teknisin osuus. Leveän uran ansiosta kivien keskelle on helppo pujotella. Mäen jälkeen alkaa sorastus jonka katkaisee rautasilta joka ylittää pienen puron. Sorastettu polku päättyy pian ja reitti muuttuu leveäksi metsämaapohjaksi. Loivasti nouseva reitti lähestyy jo Hangaskurua ja juuri ennen laavua polku muuttuu jälleen sorastetuksi uraksi. Tästä käydään lyhyt pisto Hangaskurun kodalla. Hangaskurusta löytyy tulipaikan lisäksi WC-tilat.

Hangaskurusta palataan lyhyt matka takaisin tulosuuntaan kunnes vastaan tulee risteys mistä käännytään vasemmalle. Sorastettu polku kiertää suon toiselle puolelle mistä alkaa loiva nousu kohti Tahkokurun reittiä. Reittipohja on leveää ja helposti ajettavaa metsämaata. Välillä on muutama kosteampi paikka, mutta normaalina kesänä reitti on kuiva. Nousun päättyessä laskeudutaan lyhyt mäki alas Tahkokurun sorastetulle uralle ja risteyksestä käännytään vasemmalle kohti Tahkokurun kotaa. Pisto on lyhyt, mutta reitin jyrkin nousu. Nousu jyrkkenee huomattavasti juuri ennen kotaa, mutta vain lyhyen matkaa. Tahkokurussa on kodan lisäksi ulkotulipaikka sekä WC-tilat.

Tahkokurusta käännytään takaisin tulosuuntaan ja alkaa pitkä alamäki kohti Kesänkijärvelle vievää tietä. Risteys ohitetaan ajamalla suoraan alaspäin. Lasku on sorastettu koko matkalta ja on paikoin vauhdikas. Tahkokurun reitti on erittäin suosittu kaikkien reitin käyttäjien keskuudessa, joten ota huomioon muut kulkijat. Pitkän laskun aikana on kaksi risteystä ja molemmistä käännytään vasemmalle. Ennen tielle saapumista on pitkä suora alamäki ja vauhti kasvaa nopeasti. Muista jarruttaa hyvissä ajoin ennen tielle saapumista. Vältetään myös lukkojarrutuksia!

Hiekkatietä jatketaan vasemmalle seuraten Kesänkijärven opasteita. Lyhyen tiepätkän jälkeen reitti jatkuu Kesänkijärven rantaa helppona sorastettuna urana. Kesänkijärven päässä on laavu sekä WC-tilat. Laavun jälkeen reitti jatkuu edelleen Kesänkijärven rantaa ja edessä on rautapitkoset sekä sillan ylitys. Pitkoksilla kannattaa olla tarkkana sillä ohjaustanko kopsahtaa helposti puihin. Sorastettu ura jatkuu Kesänkijärveä myötäillen, mutta nyt on käännytty jo kohti Äkäslompoloa. Matkan varrella on vielä yksi puro mikä ylitetään pitkospuita ja siltaa pitkin. Sorastettu polku päättyy hiekkatielle. Hiekkatietä jatketaan vasemmalle ylämäkeen, kunnes oikealle ilmestyy reitti Äkäslompoloon. Pitkä rullaava lasku vie alhaalla olevalle puusillalle, jonka kynnykset voivat yllättää kovassa vauhdissa. Sillan jälkeen reittiä jatketaan sorastettua polkua pitkin latupohjalle. Latupohjaa jatketaan oikealle ja pian olet taas lähtöpaikassa!

Reitti ei ole teknisesti vaikea ja soveltuu hyvin myös vasta-alkajille. Matkaa voi lyhentää jättämällä Kesänkijärven kierroksen väliin. Mukava matka rauhalliseen retkeilyyn ja useat taukopaikat tarjoavat hyvän mahdollisuuden eväiden nauttimiseen.

Palveluita alueella