Lähtö tapahtuu Äkäslompolon keskustasta, josta lyhyen asfalttiosuuden jälkeen siirrytään poluille. Alussa reitti nousee loivasti kohti Kellokkaan reittiä. Polku on leveää helposti ajettavaa metsämaata. Nousun päätteeksi saavutaan hiekkatielle. Laskevaa hiekkatietä ajetaan lyhyt matka, kunnes saavutaan pitkoksille ja Äkäsjoen ylittävälle sillalle. Sillan jälkeen saavutaan tien ylitykseen ja tästä alkaa nousu kohti Tahkokurun kodalle vievää reittiä pitkin. Nousu on helppoa pääosin sorastettua uraa, joten teknisiä haasteita ei tällä osuudella ole tarjolla. Nousumetrit antavat mukavasti haastetta muuten helppoon polkuun.

Tahkokurun kodan risteyksestä käännytään kohti Hangaskurua. Polku muuttuu sorastetusta reitistä metsämaaksi. Hangaskuruun asti reitti on laskevaa. Reitin teknisyys lisääntyy, mutta edelleen leveä metsämaareitti on helppoa ajettavaa. Ennen Hangaskurun kotaa ja ensimmäistä huoltoa kierretään suo sorastettua polkua pitkin. Hangaskurussa on tarjolla huolto 1, taukopaikka sekä WC-tilat.

Reitti jatkuu Hangaskurusta nousevana kohti Kotamajaa. Reitti muuttuu edellistä osuutta teknisemmäksi. Upean vanhan mäntymetsän keskellä kulkeva reitti sisältää pari terävämpää nousua! Metsämaapohja on paikoin juurakkoinen ja kivinen, mutta leveän reittipohjan ansiosta ajolinjat ovat helppo löytää.

Juuri ennen Kotamajalle saapumista tulee vastaan tekninen lasku. Alamäki on kivikkoinen joten vauhdin kanssa kannattaa olla tarkkana. Riski rengasrikkoihin tässä alamäessä on suuri! Kotamajan pihaan kurvataan sorastettua polkua pitkin ja matka jatkuu pihan läpi sorastetulle polulle joka kiertää suon. Kotamajalla on taukopaikka sekä WC-tilat, mutta ei huoltoa järjestäjän toimesta.

Suon jälkeen lähestytään Kukastunturin nousua. Lyhyt terävä nousu vie pois suon laidasta ja pian alkaa nousu Kukastunturin huipulle. Alkuosa on kapeaa metsäpolkua, kunnes polku yhdistyy sorastettuun Kukastunturin pääväylään. Nousu ei ole teknisesti vaikea, mutta tiukat nousumetrit saavat varmasti hikikarpaloita otsalle. Kukastunturin nousu on järkevää ajaa maltilla ja muista katsella upeaa tunturimaisemaa!

Luonnollisesti pitkän nousu palkitaan pitkällä alamäellä. Kukastunturista pitkä alamäki vie kohti Äkäslompoloa. Laskun alussa on jyrkkä kinkama ja mutka jonka jälkeen sorastettu ura jatkuu vielä hetken aikaa. Metsän keskellä sorastus loppuu ja reittipohja muuttuu metsämaaksi. Laskussa on muutamia juurakkopaikkoja, mutta muutoin maasto on helppoa ajettavaa. Alempana polku muuttuu jälleen sorastetuksi reitiksi ja laskun loppuosassa tulee tiukka mutka. Laskun päätteeksi ylitetään silta Nilivaaran suuntaan, ja reitti on hyvin helppoa sorapintaista latupohjaa. Hiekkatien ylityksen jälkeen reitti kumpuilee kohti Äkäslompoloa ja laskeutuu lopulta Nilijänkän sorastetulle reitille. Reittiä jatketaan kohti Äkäslompoloa ja ennen kylälle saapumista edessä on lyhyet pitkospuut sekä sillan ylitys. Matka jatkuu latupohjaa pitkin maisematien alitukseen, jossa sijaitsee huolto 2 sekä omahuolto.

Pian tien alituksen jälkeen tulee lyhyt suo-osuus, kunnes reitti siirtyy kuivalle latupohjalle ja kohti tiukkaa “Isometsän nousua”. Nousumetrejä kertyy jälleen mittariin reippaasti, mutta reittipohja on erittäin helppoa ajettavaa. Tässä vaiheessa matkaa on jo käännytty kohti Ylläsjärveä ja maalialuetta! Nousun päältä reittipohja jatkuu edelleen helposti ajettavana latupohjana, ja sykettä on hyvä tasata tiukan nousun päätteeksi. Reitti kulkee Tunturijärven kautta aina Sport Resort Ylläkselle saakka.

Helppo reittipohja antaa myös hyvän mahdollisuuden lisätä vauhtia, jos jaloissa riittää vielä virtaa! Tunturijärven ja Sport Resort Ylläksen välillä on kevyitä nousuja ja mukavan vauhdikkaita laskuja, kunnes saavutaan viimeiseen lyhyeen nousuun ennen maalialuetta. Ennen nousua on tien ylitys latusiltaa pitkin ja viimeistään latusillan jälkeen kannattaa laittaa kaikki jäljellä olevat energiat käyttöön! Matkan päätteeksi saavutaan gondolihissin alitse pysäköintialueelle ja kurvataan ylös hotelli Saagan lähellä sijaitsevalle maalialueelle.

Onneksi olkoon! Olet juuri ajanut Ylläs MTB 2019 lyhyen reitin maaliin!

Palveluita alueella